Svedok

Gibraltar

Inspirisano istinitom pričom.

Uvek laži. Nikad nemoj izdati. Da bi zaštitio svoju porodicu u nuždi,
Mark Duval, francuski azilant na Gibraltaru, postaje tajni agent
francuske carinske službe. Krijumčarenjem malih pošiljki postepeno stiče
poverenje Klaudija Lanfredija, moćnog trgovca drogom
povezanog s kolumbijskim kartelima. Duboko uronivši u svet
trgovaca drogom, prisiljen je na sve veće rizike. Ali, uspinjući se
u redovima kartela, Mark ujedno otkriva luksuz i lak novac. Neprestano
je na ivici, a u životu ga održavaju jedino njegove laži. Kad na scenu
stupi engleska carina da spreči Lanfredija, igra postaje još opasnija,
a Markova porodica bi mogla da plati cenu.