Svedočanstva

TESTIMONY

„Proveo sam pored njega skoro četrdeset godina…“ prve su reči kardinala Stanislava Dživiša u ovom filmskom portretu života Jovana Pavla II. Film progovara o papinom dugogodišnjem sekretaru i prijatelju, najbližem svedoku ključnih događaja velikog pontifikata. Knjiga „Testimony“ napisana je 2007. godine. Prevedena je na nekoliko jezika, a samo u Poljskoj je štampana u više miliona primeraka.