Spartak: Osveta – ep. 8: Ravnoteža

Spartacus: Vengeance - ep.8: Balance

Spartak ima priliku za osvetu kad zarobe uglednog Rimljana. Hoće li utažiti želju za osvetom
po cijenu većeg dobra? Raste napetost između Glabera i žena koje ga okružuju.