Nezakonit ulazak

Unlawful Entry

Nakon provale u njihovu kuću, paru pomogne jedan od policajaca koji se javio na njihov poziv. Pomogne im da ugrade sigurnosni sistem, i počne svako malo da navraća i provodi dosta vremena u razgovorima sa ženom o problemima koje par ima. Muž počne da se pita da li im on to pomaže i previše…