Mensfild park

Mansfield park

Sa 10 godina, Fani Prajs odlazi da živi u Mensfild park, na posed ser Tomasa, supruga svoje tetke. Pametna, marljiva devojčica koja piše uvrnutom maštom, moralno ispravna, postaje posebno bliska sa Edmundom, Tomasovim mlađim sinom. Fani ubrzo izrasta u lepoticu oštrog uma i za nju se zainteresuje sused, Henri Kroford. Tomas podržava njihov spoj, ali na svoje iznenađenje, Fani ima određene zamisli, i traži od Henrija da dokaže svoju vrednost. Kako se Edmund udvara Henrijevoj sestri i nakon spoznaje o vezi između Tomasovog bogastva i robovlasništva u Novom svetu, Fani mora da oceni Henrijev karakter i potvrdi stanje svog srca, kao i uma.