Luda mladost

Peril Jeune, Le

Deset godina nakon mature, Bruno, Momo, Leon i Alen sastaju se u porodilištu. Otac bebe koja dolazi je Tomasi, njihov tadašnji najbolji drug, koji je umro mesec dana pre toga usled predoziranja. Prisećaju se svog odrastanja, šala, snova i glupih smicalica… Kroz prošlost glavnih pet likova, opisana je francuska mladež ‘70-ih godina.