Lista za odstrel

Kill List

Gotovo godinu dana posle zadnjeg neuspešnog posla, profesionalni ubica prihvata novi zadatak, koji bi trebalo da mu donese veliku zaradu za tri ubistva. Ono što je na početku trebalo da bude jednostavan posao, uskoro ubicu šalje u samo srce tame.