Lea i Darija

Lea i Darija

Nadahnjujuća istinita priča o Lei i Dariji, dvema trinaestogodišnjim devojčicama, koje su u Zagrebu, pred Drugi svetski rat, bile velike plesne i glumačke zvezde. Pozorišta su bila rasprodana, zvali su ih „hrvatske Širli Templ“. Hrvatska i evropska štampa pisala je o njima u superlativima, snimale su za pariski „Pathe“ i berlinski UFA studio. Lea je pripadala jevrejskoj porodici Dojč, a Darija nemačkoj Gaštajger pa je rivalstvo, koje se razvilo među njihovim roditeljima, početkom rata dobilo poseban značaj. U pogromu jevrejskih i kasnije, bekstvu nemačkih porodica, rađa se dramatično prijateljstvo, koje nas, nakon zabave, plesa, ali i strepnje, vodi ka potpuno neočekivanom kraju