Karlos Šakal, 3. dio

Carlos 3

Karlosova grupa kreće u političke akcije i kao plaćenici rade za brojne klijente među kojima su Čaušeskuova Rumunija, Libija i Sirija. Napetim aktivnostima geopolitičke destabilizacije u kojima Karlos trguje oružjem, skuplja bogatstvo u gotovini i živi životom terorističkog kuma Evrope uskoro će doći kraj.