Jedini

One, The

Paralelni svetovi sudare se kad vragolasti agent koji mora da prati te svetove počne da uklanja verzije samoga sebe u svakoj drugoj stvarnosti. Sa svakim uklanjanjem postaje sve snažniji i dobija sve više energije, i na kraju mora da se suoči s jednim čovekom koji stoji između njega i njegovog krajnjeg cilja… Da bude jedan jedini.