Jecaji sunca

Tears of the Sun

Lojalni veteran među marincima, poručnik Voters (Bruce Willis), dobija zaista komplikovan zadatak da iz srca Afrike, koju razdiru brojni ratni sukobi, spasi dr. Lenu Hendriks (Monica Bellucci), državljanku SAD, koja tamo vodi misiju za pomoć lokalnom stanovništvu. Kada lepa doktorka odbije da napusti izbeglice za koje se brine, poručnik Voters će morati da bira između izvršavanja zapovesti i slušanja svoje savesti. Zajedno, oni počinju opasnu trku kroz negostoljubivu džunglu, a sve vreme ih prati i pobunjenička milicija sa jednim jedinim ciljem: da uništi jedinicu poručnika Votersa i sve izbeglice za koje se brine.