Ispovesti jedne sponzoruše

Confessions of a Sociopath

Ova socijalna satira najprodavanijeg romana Adele Lang donosi nam šaljive hronike života Katje Livingston (Dženifer Lav Hjuit). Egoistična, antipatična i umišljena 28-godišnja Katja ne dozvoljava nikome da joj stane na put ka vrhu društvene lestvice. Nakon što poreski inspektor pregleda njenu poresku prijavu, Katja biva prisiljena da vodi dnevnik finansija, ali ujedno joj se pruža divna prilika da doda mnoge detalje o svojim prijateljima, neprijateljima i ljubavnicima sa svog jedinstvenog stajališta.