Džek Hanter i rajska zvezda

Jack Hunter and the Star of Heaven

Džek Hanter sazna da je „Rajska zvezda“ možda u Turskoj. Njihov najbolji trag je Jermenin Antaki čiji je sin Fuad išao s Nadjom u školu. Litman ubije Jermenina. Te noći, inspektor Fati ispituje Nadju i Džeka o tome ko je ubio Jermenina. Fuad dođe u hotel i ponudi pomoć da pronađu kovčeg zbog kojeg je Jermenin ubijen. Saznaju da je doniran manastiru u planinama. Na putu do tamo, uhvate ih Litman i njegovi ljudi. Džek odbije da pomogne Litmanu, ali Fuad pristane. Naši junaci pobegnu sekundu pre nego što zgrada eksplodira. Fuad je ranjen. Džek zna da im je to jedina prilika da pre Litmana ukradu zvezdu. Fuada ubiju, a ostali postanu taoci. Hoće li uspeti da se izvuku i nađu rajsku zvezdu?