Džek Hanter i potraga za Eknatonovom grobnicom

Jack Hunter and the Quest for Akhenaten’s Tomb

Nakon što je pristao da pomogne Liz Džonson i NSA, Džeka Hantera prebace u američku vazduhoplovnu bazu u Incirliku, u Turskoj, da se nađe s Liz. Liz mu kaže da se NSA takmiči s ruskom mafijom zbog rajske zvezde koja bi mogla da bude veliko oružje i/ili veliki izvor energije. Liz mu spomene Ingu Halstrom i još nekoga iz Šejferove prošlosti. Inga je otkrila obelisk sa ugartskim znakovima i potrebna joj je Džekova i Nadjina pomoć. Znakovi bi mogli da odvedu do Eknatonove grobnice. Ako pronađu grobnicu, pronaći će i blago i zvezdu.