Duga šetnja do kuće

Long Walk Home, The

Prikazuje događaje u periodu 1955-1956. u Montgomeriju, u Alabami, kada su crnci bojkotovali javni prevoz jer su bili primorani da sede pozadi. Odesa radi kao sobarica za Tompsonove, i dok se oni ophode prema njoj, oseća da joj je dužnost da pešači na posao, čak i ako to znači da je iscrpljena i da mora da radi do kasno.