Dokaz ljubavi

Proof Of Love

Pošto ne može sa sigurnošću svom dečku da kaže „da“ nakon što je zaprosi, Sem (Miranda Kent) započinje niz avantura ne bi li empirijski utvrdila da je Ben „onaj pravi“.