David i Golijat

David and Goliath

Na raskrsnici dva velika drevna carstva, običan pastir pod imenom David pretvori se u moćnog ratnika i porazi zastrašujućeg diva. Jedna od najvećih istorijskih, najlegendarnijih bitaka prikazana u stilskoj, krvavoj priči o hrabrosti i veri.