Čula ljubavi

Perfect Sense

Eva Grin je u ulozi Suzan, naučnice koja se bavi epidemijama i koja, nakon što joj slome srce, susreće pacijenta koji je izgubio čulo mirisa posle iznenadnog napada plača. Ispostavlja se da mali procenat ljudi doživljava snažne emocije, a potom gubi jedno ili više čula. Dok počinje da istražuje to stanje, shvata da bolest preti čitavom svetu i to baš u trenutku kada upoznaje osobu koja pobuđuje sva njena čula…