Crna maska

Black Mask

Majkl, zamorče u projektu stvaranja supervojnika, mora da beži sa svojim drugovima posle otkazivanja projekta. Prošlo je nekoliko meseci i on se trudi da mirno živi kao bibliotekar, a najbolji prijatelj mu je okoreli policajac. Počinju da se dešavaju ubistva, za koja se čini da su ih počinili njegovi bivši saborci. Majkl zna da policija ne može da se bori protiv tih vojnika, pa odluči da im se sam suprotstavi. Stavlja masku kako bi prikrio svoj identitet i bori se protiv tih moćnih zlikovaca kao tajanstveni superjunak Crna maska.