Čovek koji je izmislio Vespu

Una Vespa Mi Ha Punto

Ovaj dokumentarac prati život Koradina D’Askanija, od njegovog detinjstva u selu Popolio, u Abrucu, do njegovih poslednjih godina u Pontederi. Kroz svedočenja istražitelja, istoričara, inženjera, prijatelja i rođaka, daje kompletnu profesionalnu priču o velikom liku koji nam je dao tri izuma koji su zauvek promenili ljudsku istoriju: helikopter, podesivi propeler i najpoznatiji skuter na svetu: Vespu. Ovo je dokumentovano iz bogatog materijala i priča onih koji su ga proučavali ili poznavali. Ovo je najtačniji portret ovog poznatog inženjera.