Nečujna flauta

Circle of Iron

Mladi borac se takmiči i gubi pravo da krene u potragu za Knjigom Sveznanja koju poseduje čarobnjak po imenu Zetan, ali uprkos tome kreće u potragu za Zetanom. Putem se susreće sa čudnim ispitima i izazovima raznih neprijatelja i saveznika – često ni sam neznajući da odredi koji su koji.