Bordžije

Borgia, Los

Italija, 15. vek. Rodrigo Bordžija je lukavi spletkar. 30 godina se uspinjao u Rimokatoličkoj crkvi i sada su ga njegove kolege kardinali izabrali za papu. Bordžiji uopšte nije stalo do vere, već samo želi moć. Sad kad ima moć pape započinje strahovladu i uklanja suparnike. Počinje novo doba za porodicu Bordžija. I njegovo četvoro dece najvažniji su pioni. Njegova lepa kći Lukrecija i pasivan sin Žofre su venčani kako bi učvrstili veze sa suparničkim porodicama. Isto važi i za Huana, koji je postao kapetan vatikanske vojske. Rodrigov prvorođeni sin Čezare postao je kardinal. I to mu se uopšte ne sviđa. On vidi sebe na Huanovoj poziciji. Kao kardinal je sve nezadovoljniji i porodica ga sve više i više uznemirava. Huan iznenada umire nakon napada.