Banket

Banquet, The

U kineskom dobu Pet dinastija i Deset kraljevstva (907-960) vladala je velika nestabilnost među plemstvom na severu, dok je jug bio u ratu. U jedom od kraljevstava, Li (Ge Ju) je ubio svog brata i proglasio se za cara. Pošto je preoteo bratovljev presto, sada bi želeo i njegovu mladu ženu, ali Van (Zang Ziji) je zaljubljena u svog pastorka, Vu Luana (Danijel Vu). Li šalje vojnike da ga ubiju, ali Vu Luan ih porazi i kreće u osvetu…