Anonimna – Jedna žena u Berlinu

Anonyma - A Woman In Berlin

April 1945. Crvena vojska je opkolila Berlin. Žene su žrtve silovanja u razrušenoj kući. Jedna od njih je Anonimna (NINA HOS), koja je pre bila novinarka i fotograf. U očaju odlučuje da potraži vojnika koji može da je zaštiti. Za ono što se kasnije dogodilo nije bila pripremljena: između nje i ruskog vojnika Andreja (EVGENI SIDIKIN) razvio se odnos –izgleda kao ljubav samo da ne postoji barijera između njih koja ih tera da ostanu neprijatelji do gorkog kraja.