Ajhman

Eichmann

Adolf Ajhman bio je jedan od autora Hitlerovog plana „konačnog rešenja“. Ovaj film je zasnovan na njegovom priznanju, koga je, pre svog pogubljenja u Izraelu, dao mladom izraelskom kapetanu Avneru Lesu (Troy Garity), otkrivajući detalje o svojoj prošlosti i Hitleru. Ajhman je, sve od završetka Drugog svetskog rata pa do njegovog hapšenja 15 godina kasnije, bio najtraženiji begunac na svetu. Dok je svet čekao, upravo je Avner Les bio zadužen da „slomi“ Ajhmana i sazna pravu istinu. Kako se borba između njih dvojice razvijala, konačan ishod promenio je čitavu naciju…