7seX7

7seX7

Sedam erotskih novela u jednom kadru, čvrsto su strukturirane priče, po Aristotelovom načelu jedinstva vremena, mesta i radnje, sa obrtom na završetku. Pet muško ženskih parova i po jedan žensko – ženski i muško – muški, u svojevrsnom modernom filmskom „Dekameronu“.  Govor erotskog je govor posrednog, stoga ni u jednoj priči nije reč o seksu, već o skicama intrigantnih ljudskih odnosa koji prenose erotski naboj. 7seX 7 je prvi film sa erotskom tematikom na ovim prostorima, koji je režirala žena.