3096 dana: Istinita priča o Nataši Kampuš

3096 Days

Beč, 2. marta 1998. g. Nataša Kampuš je imala deset godina kada je na putu u školu u beli kombi ugurao Volfgang Priklopil, nezaposleni inženjer komunikacija. Otmičar ne traži otkupninu, on želi da poseduje devojčicu. Ispod svoje kuće Priklopil je sagradio tajnu sobu u koju će je zatvoriti. Ovaj prostor veličine dva puta tri metra će biti Natašina zatvorenička ćelija sledećih osam i po godina: čitanje bajki, omiljen keks i poljupci za laku noć će se smenjivati sa nasiljem, poniženjem i neprestanim izgladnjivanjem. Ali ovaj zatvor neće slomiti Natašu Kampuš, već će je učiniti snažnijom. Svaki dan, svaki udah je mala pobeda i znak otpora. 2006. g. Nataša je uspela da pobegne, a Volfgang Priklopil je izvršio samoubistvo.